Андронний колайдер

Великий андронний колайдер – найбільший у світі прискорювач елементарних частинок

Надпровідність в вуглецевому гідриді сірки

Призначений для прискорювання адронів, зокрема протонів та важких іонів.