Взаємодія і взаємовідносини

Взаємодія і взаємовідносини

Суспільство складається з окремих індивідів, які об’єднані зв’язками і відносинами, у яких ці індивіди перебувають стосовно один одного. Основу цих зв’язків і відносин формують дії людей та їх взаємовплив, що називають взаємодією. Взаємодія – це процес безпосереднього чи опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує їхню взаємну зумовленість і зв’язок. У взаємодії реалізуються відношення людини до іншої людини як до суб’єкта, в якого є власний світ. Читати далі

Всесвіт виконує бажання

Всесвіт виконує бажання

Не існує строгого визначеного поняття Всесвіту, яке в сутності своїй принципово можна розділити на Всесвіт філософський, умоглядний, і Всесвіт матеріальний, доступний для огляду. Уявляючи весь навколишній світ, в якому людина – лише маленька частинка Всесвіту, ми одразу робимося його унікальною складовою. Будь-яка висловлена думка, позитивна чи негативна, не зникає сама і за законами фізики притягує до себе подібне. Кожна наша думка (сильна або слабка) несе відповідну енергію, яка, в свою чергу, перетворюється в події в нашому житті. А Всесвіт лише виконує наші бажання, ти тільки проси правильно. Читати далі

Кишкові бактерії впливають на товариськість

Кишкові бактерії впливають на товариськість

В кінці 2019-го вчені з Сингапуру до свого подиву виявили, що різноманітність бактерій, що досить часто обирають кишечник людини в якості свого житла, безпосередньо впливають на швидкість старіння організму. В ході нової наукової роботи співробітники з Оксфордського університету з’ясували, що мікрофлора кишечника також сильно впливає на те, як людина комунікує в суспільстві. Наприклад, при великій різноманітності бактерій в кишечнику у людини якимось чином з’являється широке коло спілкування, а ось люди з бідним складом мікробів в кишечнику більш замкнуті і схильні до депресії. Читати далі

Правила вручення подарунків

Правила вручення подарунків

Подарунки, як і мова, є засобом спілкування як всередині організації, так і за її межами, з вітчизняними і зарубіжними діловими партнерами. Правила вручення подарунків – одне з найделікатніших питань в ділових відносинах. Читати далі

Етикет вітання (правила етикету)

Етикет вітання (правила етикету)

Сукупність людей, об’єднаних на певному щаблі історичного розвитку взаємовідносинами, утворюють суспільства. Згідно усталених правил, скорегованих часом, в суспільстві формуються манери поведінки людини. Вітання – звернення при зустрічі для вступу в контакт у вигляді слів, міміки, жестів, реверансів або поєднання тих чи інших символічних дій, визначених традиціями і правилами взаємовідносин у суспільстві. Форми вітання залежать від культури, часу і моди. Читати далі

Мистецтво компліменту

Мистецтво компліменту

Компліменти – невеликі словесні виділення переваг людини, які приємно почути співрозмовнику. Людина, вислуховуючи приємні слова на свою адресу, відчуває особливий вид задоволення, вдовольняючи цим свою потребу в отриманні позитивних емоцій. Читати далі