Графік біомаси на планеті

Графік біомаси на планеті, джерело: Big Think

Чергова «точка неповернення»

Біомаса або біоматерія – сукупна маса рослинних і тваринних організмів, присутніх в біогеоценозах певного розміру або рівня. Сучасна біомаса Землі становить 2420 мільярдів тонн.