Маніпуляція в стосунках

Газлайтинг – один з елементів психологічного насильства в аб’юзивних стосунках, основною метою є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів її власну пам’ять та розсудливість.

Небезпечні нарциси (інструкція)

Психологічна маніпуляція – різновид соціального впливу для прихованого впровадження в психіку жертви цілей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально існуючими потребами жертви.