Маніпуляція в стосунках

Небезпечні нарциси (інструкція)
Газлайтинг - один з елементів психологічного насильства в аб'юзивних стосунках, основною метою є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів її власну пам'ять та розсудливість.

Психологічна маніпуляція – різновид соціального впливу для прихованого впровадження в психіку жертви цілей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально існуючими потребами жертви.