Ланцюжок ДНК

Ланцюжок ДНК. Дезоксирибонуклеїнова кислота – один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів.

Про тест ДНК

Основна роль ДНК в клітинах – довготривале зберігання інформації про структуру РНК і білків.

Advertisements