Нуклеотиди

Чотири основи та один із нуклеотидів – дезоксаденозинмонофосфат, утворений приєднанням аденіну до дезоксирибози й фосфату. Як виняток, наприклад, у бактеріофага PBS1, в ДНК зустрічається п’ятий тип основ – урацил (U), піримідинова основа, що зазвичай входить до складу РНК замість тиміну і відрізняється від тиміну відсутністю метильної групи на кільці.

Про тест ДНК

За структурою молекул азотисті основи, які входять до складу нуклеотидів, розділяють на 2 групи: пуринові (аденін [A] і гуанін [G]), утворені сполученими 5- і 6-членним гетероциклами та піримідинові (цитозин [C] і тимін [T]), утворені одним шестичленним гетероциклом.

Advertisements