Виробництво кисню

Виробництво кисню. Перхлорат магнію – Mg (ClO4) 2 – сильний окислювач, при змішуванні з органічними речовинами утворює вибухові суміші чутливі до удару.

Про виробництво кисню на Марсі

Перхлорат магнію (торгова назва – ангідрон) – , магній хлорнокіслий, магнієва сіль хлорної кислоти. Перхлорат магнію та інші перхлорати виявлені на Марсі спектральним методом.