Результати сканування

Про зміни швидкості в магнітній пам'яті
Результати сканування зразка шляхом аналізу магнітооптичного ефекту Керра в початковому і кінцевому станах при різних параметрах установки, Jon Gorchon et al., Nature Electronics

Магнітооптичний ефект Керра полягає в тому, що при відображенні лінійно поляризованого світла від поверхні намагніченого матеріалу спостерігається обертання площини поляризації світла, а світло стає еліптично поляризованим.