Схема спінових ефектів

Схема проявів спінового ефекту Холла і ефекту Рашбам – Едельштейна

Про зміни швидкості в магнітній пам'яті

Спіновий ефект Холла – ефект відхилення електронів з антипаралельними спінами до протилежних сторін немагнітного провідника при відсутності зовнішнього магнітного поля.