Іонізація суміші газів

Іонізація суміші газів

Рекорд часу з утримання плазми

Іонізація – ендотермічний процес утворення іонів з нейтральних атомів або молекул. Позитивно заряджений іон утворюється, якщо електрон в молекулі отримує достатню енергію для подолання потенційного бар’єру, рівну іонізаційному потенціалу. Негативно заряджений іон, навпаки, утворюється при захопленні додаткового електрона атомом з вивільненням енергії.
Прийнято розрізняти іонізацію двох типів – послідовну і квантову, що не підкоряється деяким законам класичної фізики.