Модель стрічки сульфгідратованої GSK-3β

Модель стрічки сульфгідратованої GSK-3β (атоми кисню позначені червоним, сірка – жовтим, азот – синім, (малюнок Bindu Paul і Johns Hopkins Medicine)

Сірководень і хвороба Альцгеймера

Сульфгідратація або сульфування визначається як процес, при якому сірка, надана H 2 S, приєднується до реакційноздатних залишків цистеїну в білках-мішенях