Tau Protein

Tau Protein

Сірководень і хвороба Альцгеймера

Тау-білок (Microtubule-associated protein tau, MAPT) належить до групи білків, асоційованих з мікротрубочками (MAP).