Повітряний транспорт

Повітряний міський транспорт

Транспорт XXI ст. з погляду митців XIX-го

На частку залізничного та авіаційного транспорту припадає приблизно по 10%.