Загадкові кратери Ямалу

Бруд, що виривається з-під землі назовні, вирізняється на тлі зеленої тундри. В утворених циліндричних кратерах дно поступово заповнюється водою.

Загадкові кратери в тундрі

Необхідною умовою для формування вічної мерзлоти є тривала від’ємна температура в регіонах її поширення, при якій потужність мерзлих порід може досягати багатьох сотень метрів; останні мають суцільне або переривчасте поширення і залягають зазвичай під шаром проталих порід.