Атракція

Атракція – психологічне поняття, зміст якого полягає в «тяжінні» однієї людини до іншої. Атракція включає в себе залучення і утримання уваги, певну зацікавленість, прихильність і повагу партнера.

Зрозуміло, що, строго кажучи, атракція значно полегшує приховане управління іншими, хоча не є абсолютно необхідною. Як винятковий приклад наведемо один історичний епізод.

Грецький раб Езоп (видатний байкар) мав потворну зовнішність. Коли работоргівець привіз його на ринок для продажу, ніхто не хотів купувати його, називаючи «мавпою», «потворою» і т. п. Коли господар уже був готовий віддати Езопа майже даром, з’явився покупець, до якого Езоп захотів піти в служіння. Але той не хотів мати такого раба. Тоді Езоп запитав, чи є у нього в будинку ті, кого потрібно змушувати працювати або просто лякати час від часу. Той відповів, що такі є.

– Так купи мене: я буду для них опудалом!

Що й було зроблено. Так Езоп використав огидну зовнішність в свою користь. Однак відразу скажемо, що Езоп був людиною рідкісного розуму, своїми думками він вражав і своїх сучасників, і покоління нащадків – знамениті «Байки Езопа». Їх сюжети послужили вихідним матеріалом для багатьох байкарів різних країн. А оскільки таку книгу пише звичайна людина для звичайних людей, то подивімося, як можна домогтися атракції для управління людиною, не володіючи розумом Езопа.

Психологічна база атракції. Однією з найважливіших потреб людини є потреба в позитивних емоціях. Психологами встановлено, що оптимальний для здоров’я емоційний фон створюється, коли велика частина (60%) одержуваної людиною інформації є емоційно нейтральною, 35% – що викликає позитивні емоції і 5% – негативні. Тобто позитивних емоцій має бути в сім разів більше, ніж негативних.

Ясно, що таке щасливе співвідношення є долею далеко не всіх, в основному невиправних оптимістів, веселунів і життєлюбів. Не випадково ці категорії людей і живуть довше, всі довгожителі – з їх числа. Решта відчуває величезну непогамовану потребу в позитивних емоціях, тому-то і відчувають тяжіння до всякого, хто поліпшить їм настрій.

Однією з важливих людських потреб є потреба бути членом різних спільнот – родини, друзів, однодумців, колективу і т. д. Ми схильні краще ставитися до членів своєї спільноти, більше допомагаємо своїм родичам, друзям. Радіємо, зустрівши свого одноплемінника за кордоном або однокашника на вулиці. Люди однієї національності, опинившись серед інших, тягнуться один до одного. У поліклініці більш уважно поставляться, дізнавшись, що пацієнт – сам медик, і т. д. Таким чином приналежність до однієї спільноти значно сприяє атракції. І багато хто використовує це. Наприклад: «Ви теж мати і зрозумієте мене…» або «Ми з вами вчилися в одному інституті…» і т. п.

Даний феномен ліг в основу оповідання О. Генрі «Споріднені душі». Господар будинку, якого збирався пограбувати злодій, не зробив жодної спроби заручитися підтримкою останнього. Але він став для грабіжника приємним співрозмовником вже тільки тому, що вони обидва страждали на ревматизм. У підсумку, замість того щоб пограбувати, злодій допоміг господареві одягнутися і повів його випити за свій рахунок.

Міжособистісна атракція – механізм сприйняття іншої людини, що виникає на основі стійкого позитивного почуття, яке сприяє формуванню прихильності, дружніх почуттів, симпатії чи любові. Слід врахувати, що під атракцією розуміють як процес так і результат формування привабливості якоїсь людини для сприймає. Л. Я. Гозман виділяє в понятті міжособистісної атракції три аспекти: афективний компонент, ставлення (тобто мотиваційно-вольовий і поведінковий компоненти) і оцінки іншої людини (когнітивний компонент).

Вивчення міжособистісної атракції є однією з ключових тем досліджень соціальної психології і головним чином присвячені з’ясуванню чинників, які обумовлюють появу позитивних міжособистісних відносин.

Існує два напрямки методичних розробок – перший орієнтовано на створення процедур реєстрації атракції між незнайомими або малознайомими людьми, другий – між членами стійких пар.

В даний час існують два основні методи дослідження в цій області, пов’язані з реєстрацією атракції між незнайомими людьми і між стійкими парами. Вони, в свою чергу, поділяються на вербальні і невербальні. Найбільш часто використовуваним вербальним методом в психології є індекс Д.Бірна, в основі якого лежить шкала міжособистісних оцінок. У цій шкалі випробуваний оцінює іншу людину за такими характеристиками як інтелект, знайомство з останніми подіями, моральність, рівень адаптації, почуття симпатії або антипатії, бажання або небажання респондента співпрацювати. Атракція, виміряна таким чином, високо корелює з даними інших методик. Однак дана методика має низьку ретестову надійність, що робить неможливим її використання в лонгитюдних дослідженнях. Реєстрація невербальних реакцій вирішує цю проблему. Невербальні показники такі як дистанція між учасниками спілкування та їх взаємне розташування, напрямок погляду і різні психофізіологічні показники стійкі до повторення, мають велику конструктивну валідність і в більшості випадків не залежать від волі суб’єкта.

Вивчено багато факторів, що лежать в основі міжособистісної атракції. Найбільш широкого поширення набули дослідження фізичної привабливості, близькості, подібності, взаємодоповнюваності, взаємної симпатії і дружби.

Ефект близькості. Найбільш поширеною причиною виникнення атракції вважається фактор просторової близькості між людьми. Численні дані спостережень свідчать про вплив частоти спілкування і зустрічей на міжособистісну симпатію. Яскравим прикладом можуть служити дослідження Л. Фестінгер, С. Шахтаря і К. Бека, які показали, що більшість дружніх відносин закладаються між студентами, які проживають по сусідству в одному гуртожитку. Тут також діє ефект «простого перебування в полі зору», що полягає в зростанні ймовірності позитивної оцінки стимулів у міру збільшення частоти їх зустрічей. Однак, є й винятки. Дружні стосунки можуть виникати без фізичної взаємодії. Так недавні дослідження показують, що інтернет-спілкування за якістю і глибиною схожі зі спілкуванням при безпосередній взаємодії.

Ефект «простого потрапляння в поле зору». Як вже згадувалося вище, ефект простого потрапляння в поле зору свідчить про зв’язок між симпатією і частотою народження стимулу. Це відноситься в рівній мірі як до неживих об’єктів, так і до людей. Так дослідження Йоргенсена і Сервон (Jorgensen and Cervone, 1978) показують, що особи незнайомців викликають більше симпатії при збільшенні частоти народження. Ці дані доводяться також оригінальним експериментом Р. Морленд і С. Біч. В цьому експерименті помічниці експериментаторів певну кількість разів відвідували лекції, займаючи місця в аудиторії, і при цьому не вступаючи ні з ким у спілкування. При завершенні курсу лекцій студентам пропонувалося оцінити фотографії цих дівчат. Виявилося, що більшу атракцію викликали дівчата, які відвідали найбільшу кількість лекцій. Однак, частота впливу не завжди підсилює привабливість. Слід враховувати, що для неприємних стимулів діє зворотний ефект-число зустрічей з такими стимулами збільшує неприязнь.

Подібність. Дослідження показують, що одним з провідних чинників, що визначає міжособистісну атракцію, є схожість між людьми. Причому тут мається на увазі схожість в найширшому сенсі слова. Враховуються як фізичні, так і соціальні характеристики: зовнішність, характер, життєві цілі і т. д. Вважається, що чим більше збігаються ці характеристики, тим щасливіше люди у відносинах. Даний ефект ґрунтується на почутті самоствердження: люди зазвичай прагнуть до підтвердження своїх переконань і поглядів на життя. Так активні люди люблять бути навколо таких же енергійних людей, а песимісти вважають за краще знаходитися поряд з іншими негативно налаштованими людьми.

Фізична привабливість також є одним з найважливіших чинників встановлення міжособистісних відносин. Красиві люди зазвичай мають більш високий статус і популярність. До того ж привабливість часто пов’язується з позитивними особистими якостями і хорошими життєвими перспективами. Однак, незважаючи на велику соціальну успішність красивих людей, при виборі партнера працює також принцип справедливості, що полягає в рівних вкладах партнерів у відносини, тобто прагнення до пошуку партнера одного ступеня привабливості.

Залишити відповідь