Категорії
Психологія

Конфабуляція

Спогади і досвід, мабуть, найголовніше, що робить людину особистістю. Залежно від того, як людина жила, з чим стикалася і які знання, навички набула, вона стає тією чи іншою соціальною особистістю. Однак людині властиво щось прикрашати, про щось забувати або осмислено замовчувати певні події. Це цілком нормально, якщо тільки людина не починає жити помилковими спогадами. В таких випадках використовується поняття конфабуляції, якої існує кілька видів.

Конфабуляція відноситься до розладів пам’яті, коли людина забуває певні події, тому заміщає їх помилковими спогадами. Така людина може реальні, що з нею трапилися, події переносити в часі на інший період. Таким чином утворюються помилкові спогади подій, яких насправді не було.

Конфабуляція була введена німецьким психіатром К. Л. Кальбаума, який розглядав конфабуляції як психічні розлади, під час яких в пам’яті відтворюються помилкові події. Людина згадує про те, чого ніколи з нею не відбувалося. Це відрізняється від псевдоремінісценції, при якій людина говорить про реальні події, але зміщені на відрізку часу у якийсь інший період. Нерідко ці два поняття плутають. Тобто конфабуляція – це галюцинація спогадів, а псевдоремінісценція – ілюзія спогадів.

Деякі сучасні психіатри об’єднують цих два поняття в одне – конфабуляція. Зазвичай цей термін визначає забування людиною певних подій, які з нею реально відбувалися, через що вона починає заповнювати дані прогалини вигаданими ситуаціями. Для людини з конфабуляцією властива прогресуюча амнезія, тобто втрата пам’яті. Але деякі психіатри вважають, що при появі конфабуляції провали в пам’яті не завжди обов’язкові. Людина їх (події) і так може придумувати. Зазвичай вигадки носять фантастичний характер. Іноді може виникати конфабуляційна сплутаність, коли відбувається наплив вигаданих спогадів, через що людина дезорієнтується.

Конфабуляція є властивістю пам’яті відновлювати все, що відбувалося з людиною раніше. Однак не завжди людина може про щось згадати. Якщо їй важливий якийсь період, тоді вона може навмисно чи несвідомо почати фантазувати.

Конфабуляція не завжди пов’язана тільки з психічними порушеннями. Вона може виникати і у здорових людей, які просто намагаються про щось забути, створити у себе помилкові спогади, прикрасити або видалити з пам’яті негативні події. Це може відбуватися як свідомо, так і несвідомо.

Що таке конфабуляція? У перекладі з латинської конфабуляція – «балаканина», «розповідь», «вигадка». Іншими словами, людина задіює свою фантазію, щоб заповнити ті прогалини, які виникають у неї в спогадах. Термін конфабуляції був введений при обстеженні хворих людей, які розповідали вигадані історії з минулого.

Конфабуляція в сучасному світі – це вигадані або події, що відбувалися насправді, але були переміщені в інший час, або прогалини в спогадах, заповнені фантастичними, нереальними подіями.

Людині дуже важливо мати минуле, оскільки воно її орієнтує у просторі. Завдяки спогадам людина розуміє, хто вона, хто її батьки, якого вона роду, чому її навчали, як орієнтуватися в світі завдяки наявним знанням, що вона вміє, чим цікавиться і т. д. Але коли людина починає втрачати пам’ять, тоді у неї виникає страх. Тому вона може заповнювати прогалини в минулому будь-якими подіями, які ідеально вписуються в даний період або є свідомо чи несвідомо вигаданими.

Нерідко людина здорової психіки теж може замінювати події нереальними спогадами. Часом це робиться навмисно, щоб заспокоїти себе, зберегти своє обличчя в своїх і чужих очах, знайти виправдання своїм вчинкам і т. д. Нерідко людина вигадує минуле для того, щоб замінити своє життя тими подіями, які їй були б приємні.

Виділяють три види конфабуляцій:

– екмнестичні – виникає при прогресуючій амнезії, коли людина може навіть не пам’ятати того, що з нею сталося в найближчому минулому, забуває своє дитинство, вік, походження та ін.;

– мнемонічні – виникає у пацієнтів з пробілами в пам’яті, коли поточні події заміщуються помилковими спогадами, така людина може починати брехати про свою професійну діяльність і особливості побуту;

– фантастичні – виникають при парафренному синдромі, параноїдних станах, коли людина явно говорить про те, чого не могло відбуватися.

Отже конфабуляція є розповіддю людини про те, чого ніколи з нею не відбувалося, або про подію, яка була не зрозуміло в якому часі реальною. Зазвичай причинами конфабуляції стають пошкодження головного мозку, які спостерігаються при психічних розладах (хвороба Альцгеймера, шизофренія) або після серйозних травм головного мозку. Іншими причинами конфабуляції є ішемічний інсульт, при якому уражаються мозкові судини, церебральний атеросклероз, синдром Корсакова, хвороби Паркінсона, Піка, Гентингтона, психози, інтоксикація, судинна деменція. Якщо конфабуляція виникає при захворюваннях або психічних розладах, вона може носити тимчасовий характер. Людина заповнює свої спогади фантастичними історіями про те, з ким вона зустрічалася, які героїчні вчинки здійснювала, які відкриття робила або яких успіхів досягла. Однак потім вона виходить з цього стану, при цьому пам’ятаючи про всі свої оповідання. У нормальному стані людина може критично оцінити те, про що говорила. Більш стійкими спогади при конфабуляції бувають у людей з шизофренією або у старих при слабоумстві.

Деякі неврологи описували конфабуляцію як виробництво помилкового або вигаданого вербального матеріалу, причиною якого швидше за все є нездатність людини до самокритики, а не навмисна спроба ввести оточуючих в оману. Традиційно вигадку пов’язували з синдромом Верніке-Корсакова. Цей неврологічний розлад викликається хронічною нестачею тіаміну (вітаміну В1) і характеризується дисфункцією середнього мозку, відповідального за пам’ять і інші функції, такі як рух очей. У своїй найпоширенішій формі, яку Копельман (у 1987 році) назвав конфабуляцією навіювання, вона проявляється в спонтанній, лаконічній і очікуваній відповіді на пряме запитання. Підказана відповідь може бути абсурдною, але пацієнт цього не помічає.

Конфабуляція передбачає спробу заповнити прогалини в пам’яті, але, хоча вона і може бути важливим симптомом у пацієнтів, що мають проблеми з пам’яттю (наприклад, синдром Верніке-Корсакова або хвороба Альцгеймера), конфабуляція багато в чому схожа з методами, якими користуються здорові люди, щоб компенсувати прогалини в пам’яті. Це доведено експериментально в дослідженні з використанням препарату скополаміна, що перешкоджає роботі оперативної (короткочасної) пам’яті у здорових людей.

Спонтанна конфабуляція – менш поширений, але більш психопатологічний феномен. Такі пацієнти імпульсивно розповідають більш вражаючі, спонтанно придумані історії. Вони не просто лаконічно і невірно відповідають на поставлене запитання, як при конфабуляції навіювання. Найчастіше вони прикрашають свої відповіді, намагаючись вразити слухачів. Навіть при помірній амнезії конфабуляція буває масштабною.

Серед причин конфабуляції в першу чергу виділяють порушення пам’яті в сукупності з предклінічними властивостями особистості (тобто тими рисами, які були властиві людині до пошкодження головного мозку) або сугестивністю (ступінь сприйнятливості до впливу). Головну складність для цих пацієнтів представляє хронологічна організація спогадів. Іншими словами, спогади з минулого змішуються зі спогадами теперішніми. Вайнштейн (1971 р.) описав суть конфабуляції як метафоричне уявлення актуальних проблем. Як приклад дослідник навів історію військового офіцера, коли розумові вади, викликані травмою голови, зробили його непридатним для подальшої служби. Офіцер стверджував, що був залучений в контррозвідку.

Тривале вивчення конфабуляції показало, що вона не залежить ні від масштабу втраченої пам’яті, ні від навіювання (Мерсер та ін., 1977). Мерсер та його колеги пов’язували конфабуляцію з сукупністю чотирьох чинників:

1) розуміння необхідності відповіді;

2) брак спогадів для відповіді;

3) доступність засвоєної і емоційно виразної відповіді;

4) нездатність контролювати і коригувати свої неточні відповіді.

Конфабуляція має градацію. Пацієнт може визнаватися таким, що не знає відповіді, а в решті випадків вигадувати (конфабулютувати). Іноді пацієнт може сприймати відповідь як неточну і тому намагається виправити її.

Головний нейропсихологічний фактор конфабуляції – не недоліки самої пам’яті, а то, як людина з ними справляється. Деякі дослідники відзначали, що спонтанна конфабуляція вимагає порушення пам’яті в поєднанні з дисфункцією фронтальної кори головного мозку (Капур і Куглан, 1980; Копельман, 1987; Майес та ін., 1985; Стасс та ін., 1978).

Звідси висновок: фронтальна зона забезпечує зв’язок спогадів, об’єднує поточні події з дослідами минулого. Вона ж запускає механізм автокорекції для точності вироблених відповідей. Через порушення неврологічної системи мова стає імпульсивною, і – в силу асоціативних спогадів – нейтральна інформація може бути представлена ​​дуже емоційно.

Припускають, що зона домінуючої півкулі, що відповідає за мову, іноді не отримує доступу до значимої інформації і не асимілює її. Тоді людина підміняє матеріал, вдаючись до конфабуляції. Якщо зона, що відповідає за мову, відособлена від зон, що відповідають за судження, моральні цінності і аналіз, людина не усвідомлює абсурдності своїх слів. Фахівці вважають, що це призводить до самообману скоріше через функціональний, ніж анатомічний поділ. «Заповнення прогалин» виправдовує вчинки і пориви, які на перший погляд здаються обґрунтованими, нешкідливими і правдивими, але насправді помилкові.

Залишити відповідь