Категорії
Психологія

Навіювання

Навіювання думок,
Навіювання на відстані,
Методи і види навіювання.

Багато людей переконані, що тільки вони контролюють свою поведінку і власні думки. Але деякі фахівці доводять, що існують такі явища, як навіювання, телепатія, гіпноз. Саме за допомогою цих технік відбувається вплив на інших людей, навіювання їм своїх думок і бажань.

Навіювання – це процес впливу на підсвідомість іншої людини, при якому відбувається некритичне сприйняття останнім установок, які насаджуються. Навіювання являє собою особливо сформовані емоційні або словесні конструкції. Психологічне навіювання блокує мислення людини і змінює її поведінку. Без навіювання не обходиться жодна сфера людської діяльності, багато процесів суспільства відбуваються тільки завдяки йому.

Навіювання на людину відбувається при спілкуванні, вихованні, на роботі, в стосунках. Іноді цей процес впливу на людину застосовується з корисливою метою, вигодою. Психологічне навіювання використовується заради допоміжної терапії, наприклад, при самонавіюванні установок на благополуччя.

Разом з поняттям навіювання використовується термін сугестія (від suggestio – навіюю), а людину, що використовує сугестію, називають сугестором.

Мистецтво навіювання включає володіння вербальними і невербальними методами впливу. Часто людина і не підозрює, що при спілкуванні на неї впливають, нав’язуючи їй свої емоції, настрій, думки.

Сила навіювання примножується при неодноразовому повторенні впливу. Потрібно кілька разів повторювати інформацію людині, щоб вселити ту чи іншу інформацію.

Сила процесу впливу залежить від кількох факторів: авторитету і налаштованості суб’єкта, його емоційної стійкості, характеру впливу, умов проведення, піддатливості індивіда, стихійних лих та інших факторів.

Техніка методу навіювання ґрунтується на готовності індивіда на підсвідомому рівні прийняти передану інформацію, тому вона часто ефективніше способу переконання, що ґрунтується на логічних доказах.

Психологічне навіювання прищеплює людині чужі ідеї і думки, почуття і навіть відчуття, не використовуючи при цьому ніяких доказів або логічних пояснень. Даному процесу впливу дуже добре піддаються особи, які проявляють себе, як духовно слабкі, боязкі, полохливі і сором’язливі, тобто той, хто некритично сприймає інших, занадто довірливий і простодушний, схильний до залежності від інших.

Навіюванню важко піддаються сильні особистості, які володіють діловою активністю, ініціативні, енергійні; зарозумілі і самолюбні; нетовариські і похмурі; ексцентричні; занадто відверті; які не залежать від інших або мають когось у власній залежності.

Проведенню навіювання сприятимуть такі чинники:

– потужність авторитету джерела інформації,

– внутрішня залежність,

– перевтома і психофізичне виснаження об’єкта,

– психологічна напруженість;

– категоричність заяв;

– несподіваність повідомлення інформації;

– неодноразове повторення повідомлення;

– специфічна емоційність і абсолютна логічність сугестора;

– психічні розлади або особливості індивіда (психопатія, забобонність, манія, наркоманія).

Навіювання може не відбутися, якщо його проведенню заважають внутрішні бар’єри:

критично-логічний бар’єр – людина відкидає те, що вважає логічно необґрунтованим;

інтуїтивно-афективний бар’єр – індивід не сприймає інформацію, яка не викликає підсвідомої довіри;

– етичний бар’єр – людина не приймає матеріал, який суперечить її моральним і етичним законам.

Подолання описаних бар’єрів передбачає не спрямованість на їх усунення, а підстроювання. Наприклад, щоб впливати на індивіда з невеликим інтелектом, потрібно вплив поєднувати з сильними негативними емоціями, якщо дана особа інтелектуально розвинена, то використовувати позитивні емоції.

Якщо об’єкт невпевнений або пригнічений, до нього найкраще підійти з наказовим тоном, використовуючи жести і міміку.

Навіювання
Навіювання думок

Навіювання думок

Найчастіше найближче оточення саме із доброзичливих спонукань може використовувати навіювання на людину, і робити так, що вона вважатиме, що це її власне сприйняття.

При впливі абсолютно не обов’язково використовувати тільки словесний або тактильний контакт, щоб нав’язати інформацію людині, можна зробити це і перебуваючи на відстані.

Навіювання людині, на відміну від феноменів пригнічення, про які сучасні містики заявляють, як про реальні, є об’єктивним фактом дійсності. Вчені називають його гіпнозом. Гіпноз здатний змінити стан свідомості. Індивід, який перебуває в бадьорому стані або, навпаки, в сплячому, погано піддається гіпнотизуванню. Щоб гіпнотичне навіювання зуміло подіяти, треба щоб індивід був в стані дрімоти або трансу. Свідомість в такому проміжному стані набуває специфічної властивості. У індивіда різко падає ступінь критичності свідомості, слабшає механізм формування критичної оцінки матеріалу, що надходить ззовні і процес фільтрації даних, які не сходяться з його досвідом, переконаннями, законами логіки, звичками, упередженнями, тобто він буде сприймати все, про що йому будуть говорити.

Також в даному стані підвищується вплив уяви і фантазії на свідомі процеси. Речі, які раніше могли регулюватися логічними механізмами, в стані гіпнозу підкоряються тільки емоційному сприйняттю: якщо раніше всі рішення приймалися, керуючись виключно критеріями правильно чи ні, вигідно – невигідно, тепер змінюються на подобається і не подобається. Саме тому головну роль тут відіграє сама особистість гіпнотизера і рівень довіри до нього.

Спочатку гіпнотичний процес впливу розглядався, як інструмент, завдяки якому допустимо вселити людині що завгодно, будь-які думки. Поступово психотерапевти, які практикували гіпноз, прийшли до висновку, що здібності навіювання будуть дієвими, якщо навіяна інформація буде відповідати потребам людини.

Якщо ж навіяні думки є такими, що суперечать потребам і установкам особистості, тоді може розвинутися внутрішній конфлікт, утворитися депресія, нервовий розлад, зрив. У зв’язку з можливими наслідками, гіпнотичне навіювання використовують тільки за допомогою застосування Еріксонівського гіпнозу, при якому не вселяються готові рішення і думки. Пацієнт отримує можливість прокрастися у власну підсвідомість, там виявити причину особистих проблем і завдяки досвідченому лікарю знайти рішення.

Навіювання думок матиме позитивні результати, якщо дотримуватися певних правил. Так, об’єкт впливу повинен залишатися в цьому стані до відключення критичного мислення і тверезого логічного аналізу інформації.

Людина, яка здійснює навіювання думок, повинна вірити в інформацію, яку вселяє підопічному. Якщо не може цього зробити, тоді процес буде невдалим. Також в процесі сеансу суб’єкт впливу не повинен відчувати невдоволення собою, інакше результату не домогтися. Варто виконувати всі дані обіцянки загіпнотизованому. Щоб поліпшити своє мистецтво навіювання потрібно часто тренуватися.

Зміст свідомості, який зазнає впливу, в подальшому має нав’язливий характер і важко піддається корекції, будучи сукупністю нав’язаних думок і емоцій. Навіювання, як компонент звичайного спілкування також може виступати в якості спеціально організованої комунікації, яка передбачає некритичне сприйняття інформації, що з’являється.

Навіювання, що здійснюється групою, є одним з факторів формування конформності (схильності індивіда вести себе, як більшість). Це досягається вербальними способами (слова, інтонація, тон) і невербальними (поза, дії, міміка, жести). Індивід, у якого відсутня сильна воля і впевненість, буде слідувати зазначеним діям та сприйматиме всі думки, які до нього доносяться.

Навіювання є об’єднанням відразу трьох послідовних процесів:

1-й – впровадження необхідної програми поведінки, що передається від однієї особи іншій або групі осіб (натовпу) – активується самонавіювання, і виконавець програми та її джерело об’єднуються;

2-й – мозкові психофізіологічні процеси і механізми, якими забезпечується виконання раніше прищепленої програми;

3-й – перехід психічно-нервового процесу у виконавчу систему. Сприйняття, поведінка, тілесні функції утворюють раніше прищеплену програму – самонавіювання завершується перетворенням програми в дію.

Навіювання необхідно розуміти в якості закономірного психічного прояву, який може бути позитивним або негативним. Негативним активно користуються особистості, у яких кримінальні погляди на світ, і яких є дійсно дуже багато, якщо це ще доповнити тим, що практично кожен індивід має власну позицію і погляд на різні речі, має власні відповіді на питання, отже, і на способи досягнення результатів, позначені в підсвідомості.

Психіка людини влаштована так, що кожен має власну таємницю. Відповідно, якщо людина має таємницю, значить повинна бути мета. На вибір цієї мети впливає інтелект, прожитий досвід, рівень освіти, схильності, соціальне оточення.

Таємне бажання і мета присутні в несвідомій області психіки індивіда, там вони зберігаються до певного часу або зовсім не усвідомлюються. Однак якщо матеріал сьогодні не усвідомлюється психікою, це не означає, що його зовсім не існує. Тільки аналізуючи вчинки і слова людини можна осягнути її справжні наміри. Особливо неприємні ситуації сама психіка витісняє в несвідому область, а коли вдається їх витягти звідти – вони зникають відразу. На цих ідеях побудовано багато психотерапевтичних напрямків, зокрема психоаналіз.

Навіювання
Методи навіювання

Методи і види навіювання

Для схиляння людини до бажаної дії, блокування небажаної поведінки або способу мислення; швидкого поширення чуток і потрібної інформації необхідні методи навіювання.

Види навіювання мають кілька класифікацій: вербальні, невербальні, ненавмисні і навмисні.

Вербальний вплив реалізовується за допомогою словесних формулювань.

Невербальне навіювання здійснюється за допомогою інтонацій, поз і поглядів. Невербальний вплив має три підвиди (каталепсія, пауза і левітація).

Навіювання ненавмисне – сугестор, не маючи конкретних цілей щось вселити об’єкту впливу, не прикладає свідомих зусиль для цього. Такий вид впливу ефективний тоді, коли об’єкт внутрішньо схильний до інформації навіювання.

Навіювання навмисне – сугестор має на меті і ясно усвідомлює, що саме збирається вселяти і застосовує всі кроки, щоб досягти поставленої мети.

Види навіювання за змістом.

Позитивне навіювання дозволяє досягти позитивних змін стану об’єкта, його характеру, емоцій і способу поведінки.

Негативне навіювання – психологічний вплив, після якого проявляються негативні почуття, дії, властивості.

Деякі фахівці виділяють наступні види навіювань:

– вплив, коли клієнт не спить і його свідомість цілком активна;

– індивід в стані релаксу, при якому з’являється м’язове і психологічне розслаблення;

– гіпнотичне навіювання, при якому об’єкт впливу виявляється в зміненому психофізіологічному стані;

– уявне навіювання, що проводиться без прямого контакту з особистістю;

– метафізичне навіювання є об’єднанням розмови про реальність «Я» особистості і неподільності Всесвіту з розумовим процесом впливу. Даний спосіб застосовується для психічного або фізичного лікування клієнта.

Є також інші види навіювань: психічний тиск, сильне умовляння, емоційно-вольовий вплив.

Непряме навіювання є таким впливом, при якому індивід має власний вибір відкинути або все ж таки прийняти вплив. Такий вплив необхідний для направлення дій, емоцій і думок людини в сторону, якої вона намагається уникнути.

Непрямі навіювання поділяються на такі види:

послідовність прийняття: коли сугестор перераховує затвердження, які індивід сприймає, і в кінці перерахування вимовляється установка, яку потрібно прийняти;

імплікація: сугестор твердо говорить про можливі наслідки, і клієнт налаштовує себе саме на те, що передбачається у підсумку;

подвійна зв’язка: клієнту пропонується зробити один вибір між двома подібними варіантами;

– навіювання, в якому сугестор озвучує перелік можливих варіантів ситуації, при цьому випускаючи саме значущу подію. Згодом до неї залучається найбільша увага індивіда, і він фіксує свою свідомість на певному аспекті.

Гіпнотичне навіювання є таким впливом, який занурює клієнта в стан зміненої свідомості. Людина за допомогою маніпуляцій сугестора поглиблюється в гіпнотичний сон і, перебуваючи в стані цього сну, жваво реагує на висловлювання гіпнотизера. Критична оцінка інформації відсутня. Тому команди проходять саме в підсвідомість, пропускаючи мимо усвідомлений аналіз. Потім відбувається вплив на поведінку, здоров’я і психоемоційний стан.

Згідно ще однієї класифікації бувають такі види навіювань:

механічне: над клієнтом реалізовується вплив за допомогою речей і явищ, які мають монотонний ефект (звук, світло);

психічне навіювання, як і вербальне, – вплив словом;

магнетичне навіювання – засноване на застосуванні лікувального магнетизму.

Фахівці вважають, що найкращий ефект досягається при поєднанні магнетичного і психічного впливів.

Психологічне навіювання виділяється окремо від інших видів, його часто співвідносять з побутовим навіюванням. У психологічному навіюванні використовується спеціальний психологічний вплив сугестора на сугерента, який застосовує вербальні і невербальні способи комунікації. Якість доказів сугестора не є настільки високою, критичність думок сугерента невелика. Тобто, сугерент вникає в слабкі доводи сугестора, і зараховує їх до своїх, не вимагаючи для цього доказів. Такий сугерент піддається не настільки впливу джерела, формі навіювання і змісту, як особистості сугестора, що викликає беззастережне довір’я.

Установки, які вселяються сугестору і закладаються в підсвідомості сугерента, стають частиною його особистості. Надалі індивід, який був схильний до впливу, змінює свій звичний образ поведінки згідно до отриманих установок.

Навіювання
Навіювання на відстані

Навіювання на відстані

Навіювання на відстані – це спосіб, при якому індивіду нав’язуються установки, коли він знаходиться не в найближчій зоні дії. Цей метод здатний змінювати переконання і образ поведінки. Крім гіпнозу ще існує телепатія, завдяки якій існує можливість впливу на відстані, тобто без наявності візуального контакту.

Техніка навіювання думок на відстані базується на впливі за допомогою сигналів, що йдуть від кори мозку. Той, на кого орієнтовано даний сигнал про вплив не підозрює, вважає, що думки в голові належать тільки йому.

Існує теорія, за якою всі думки – це радіохвилі певних частот. Людина вважається радіоприймачем і в відповідних умовах зможе вловити чужі думки на відстані.

Метод уявного впливу на відстані – це телепатичне навіювання, яке називають телегіпнозом. Телепатія не має кількісних або просторових обмежень, не має залежності від зовнішніх умов і може впливати незалежно від розміру відстані.

Можна зробити навіть таке, що іншим здається абсолютно неймовірним – змусити індивіда зателефонувати. Навіть коли персона, що цікавить, знаходиться за тисячі кілометрів, вона зможе вловити передану думку про те, що ви просите її передзвонити вам. Людська думка, передана мозком рухається куди швидше, ніж швидкість світла і здатна досягти будь-якої цілі миттєво. Потрібно просто зрозуміти, що думка – це хвиля, що здатна пересуватися в просторі без обмежень і передаватися іншим.

Навіювання думок на невизначені дистанції не визнаються скептиками. Вони не визнають навіть можливість його наявності, однак, це реально і вже доведено. Про гіпноз знають багато, вірять в нього, але крім гіпнозу ще існує гіпнотична телепатія, завдяки якій стає можливим проявляти вплив на відстані, тобто без наявності візуального контакту.

Техніка навіювання думок на відстані базується на впливі за допомогою сигналів, що йдуть від кори мозку. Той, на кого орієнтований даний сигнал не підозрює про вплив, і вважає, що думки в голові належать тільки йому.

Індивід, який вважає, що у нього відсутні телепатичні здібності, повинен добре проаналізувати власне життя, і спробувати згадати, коли б хоч раз використовував телепатичні здібності. Наприклад, не важко згадати такий випадок, як ви зібралися зателефонувати людині і раптом, коли вже взяли телефон, пролунав дзвінок телефону саме від тієї людини, якій потрібно було подзвонити.

Другий приклад, ви довго роздумуєте про людину, незабаром зустрічаєте її, як нібито зовсім випадково. Також в розмові, коли ви раптом одночасно зі співрозмовником вимовляєте одну й ту саму фразу.

Нерідко телепатія зустрічається серед найближчих людей. Почувши слова близької людини, ви розумієте, що напевно знали, що вона скаже. Прикладів випадків досить багато є у кожного. Адже буває, що ви довго і пильно спостерігаєте за людиною, яка не бачить вас, і раптом вона обертається і ловить з вами зоровий контакт.

Часом трапляється, що раптом в голову приходять такі думки, які людині зазвичай зовсім не властиві, і їх вона відчуває, як чужорідні. Дійсно так і є, не властиві вам думки, можуть виявитися не вашими, їх вселила інша людина.

Мозок людини – це потужна радіостанція і одночасно радіоприймач. У деяких станах свідомості, після зміни електро-хвильової активності, можна почути чужі думки і також транслювати їх на відстані.

Техніка навіювання думок на відстані не настільки важка, як здається. Напевно, багато хто уявляє, що для цього повинен бути магічний ритуал, але кожен бажаючий зможе його провести просто у себе вдома. Техніку найкраще здійснювати вночі, якраз тоді свідомість людини краще піддається навіюванню, вона максимально розслабляється або спить. Саме сон є найкращим моментом для навіювання, оскільки в цей час підсвідомість найкраще відкрита для впливу.

Техніка навіювання думок на відстані починається з прийняття самого зручного положення, лягти або стати. Як тільки зручно влаштувалися, потрібно розслабити м’язи тіла. Глибоко вдихнути і видихнути три рази. Далі необхідно продумати короткий текст, що добре сприймається, і чітко сформулювати відповідну потребу, яка буде надсилатися людині.

Потрібно максимально зосередитися на відчутті людини, з якою плануєте спілкуватися телепатично. Для цього варто закрити очі, яскраво і максимально реально уявити співрозмовника, як можна чіткіше висловити вже придуманий текст, уважно подумки повторити кілька разів, в голові не повинно більше бути жодної зайвої думки.

Далі потрібно візуалізувати момент, коли він виконує прохання, який був заданий у тексті. Наприклад, візьми телефон, набери номер і подзвони. Сприйнятливі до навіювань думки проникають через енергетичні канали в мозок і роблять необхідне – навіювання доноситься до об’єкта. Думки сугестора стають думками сугерента, він візьме телефон, думаючи, що сам хоче зателефонувати вам. Можна розвивати своє мистецтво навіювання, вправляючись кожен день по 15 хвилин.

Залишити відповідь