Особистість. Темперамент

Особистість. Темперамент
Типи темпераментів

Люди схожі, бо нам всім дісталася одна людська ситуація з її екзистенційними дихотоміями. Люди унікальні, бо кожен по-своєму вирішує свою людську проблему. Нескінченна різноманітність особистостей характерна для людського існування.

Цілісність вроджених і набутих психічних властивостей, характеризують особистість індивіда і роблять його унікальним. Різниця між вродженими і набутими властивостями, в цілому, синонімічна відмінності між темпераментом, талантами і всіма конституційно заданими психічними властивостями, з одного боку, і характером – з іншого. У той час як відмінності в темпераменті не мають етичного значення, відмінності в характері утворюють реальну проблему в етиці і свідчать про рівень, досягнутий індивідом в мистецтві жити.

Особистість. Темперамент
Холерик

Ще Гіппократ виділив чотири темпераменти: холеричний, сангвінічний, меланхолійний і флегматичний. Сангвінічний і холеричний темпераменти – це види реакцій, що характеризуються легкою збудливістю і швидкою зміною інтересу; інтереси слабкі у першого і сильні у другого.

Флегматичний і меланхолійний темпераменти, навпроти, характеризуються стійкою, але низькою збудливістю інтересу; у флегматиків інтереси слабкі, а в меланхоліків сильні.

Особистість. Темперамент
Флегматик

На думку Гіппократа, ці різні види реакцій були пов’язані з різними соматичними джерелами. Цікаво відзначити, що в звичайному вживанні згадуються тільки негативні сторони цих темпераментів. Наприклад, холерик – це людина, що легко гнівається; меланхолік – подавлений; сангвінік – надоптимістичний; флегматик – занадто повільний. Ці категорії темпераментів вживалися більшістю вчених, які вивчають темперамент, аж до часу Вундта. Найбільш сучасні концепції типів темпераментів – це концепції Юнга, Кречмера і Шелдона.

Важливість наступних досліджень у цій області, особливо щодо кореляції темпераменту і соматичних процесів, тут не може піддаватися сумніву. Але було б необхідно провести чітке розмежування між характером і темпераментом, оскільки зсув цих понять перешкоджало б прогресу характерології, як і вивченню темпераменту.

Особистість. Темперамент
Сангвінік

Темперамент відноситься до способу реакції, він конституціонален і незмінний. Характер же, по суті, формується особистими переживаннями, особливо переживаннями даного періоду життя, і змінюється, певною мірою, за допомогою нових видів переживань. Якщо людина, наприклад, має холеричний темперамент, спосіб її реакції – «швидкий і сильний». Але в чому ж він швидкий і сильний? Це залежить від виду відносин і від характеру. Якщо людина плідна, справедлива, любляча особистість, вона буде швидко і сильно реагувати, коли любить, коли розгнівана несправедливістю і коли захоплена новою ідеєю. Якщо ж це деструктивний або садистський характер, швидка і сильна реакція буде в сторону деструктивності або в жорстокості.

Особистість. Темперамент
Меланхолік

Змішання темпераменту і характеру може мати серйозні наслідки для етичної теорії. Уподобання того чи іншого темпераменту – це всього лише справа смаку. Але відмінності в області характеру з етичної точки зору – питання величезної важливості. Наприклад, Герінг і Гіммлер були людьми різного темпераменту – перший був циклотиміком (особистість з багаторазовою хвилеподібною зміною станів збудження і депресії), другий – шизотимік (особистіть з темпераментом, що нагадує поєднання циклотимії з маніакально-депресивним психозом). Таким чином, з точки зору суб’єктивної переваги індивіду, якого приваблює циклотимічний темперамент, Герінг «сподобався» б більше, ніж Гіммлер, і навпаки. Однак з точки зору характеру, обидві ці людини мають одну загальну властивість: вони честолюбні садисти. Серед плідних характерів суб’єктивно можна надавати перевагу холеричному темпераменту над сангвінічним, але така оцінка не містить в собі оцінки відповідної цінності двох людей.

При використанні введених К. Г. Юнгом визначень темпераменту – «інтроверт» і «екстраверт», ми часто виявляємо ту ж саму плутанину. Ті, хто вважає за краще екстравертів, прагнуть зображувати інтровертів замкнутими і невротиками; ті, хто віддає перевагу інтровертам, зображують екстравертів поверхневими і позбавленими серйозності і глибини. Помилково – порівнювати «хорошу» людину одного темпераменту з «поганою» людиною іншого темпераменту і приписувати розходження в цінності розходженням в темпераменті.

Особистість. Темперамент
Релятивізм

Зрозуміло, що таке змішання темпераменту і характеру шкодило етиці. Бо крім тем до осуду цілих рас, чиї темпераменти відмінні від наших власних, це також підтримувало релятивізм за допомогою допущення, що з характерами справа йде так само, як і з темпераментами.

Leave a comment