Категорії
Психологія

Метод Дембо – Рубінштейна (самооцінка)

Людина не може бути щасливою без позитивного ставлення до себе. Необов’язково бути реально красивим, важливо прийняти і позитивно оцінити реальність. Покращуючи свій зовнішній вигляд, ми піднімаємо не тільки настрій і самопочуття, але і самоповагу і самоприйняття.

Позитивні зміни відбуваються завдяки тому, що загальна самооцінка людини і оцінка власної зовнішності дуже пов’язані між собою. Наскільки проявляється така залежність можна визначити, скориставшись методикою Т. В. Дембо – С. Я. Рубінштейна.

Допустимо що рівень розвитку людини можна зобразити у вигляді вертикальної лінії довжиною 10 см. Нижня точка цієї лінії буде символізувати низький рівень розвитку цієї якості, а верхня – максимально високий. Ваша задача: на кожній лінії відзначити знаком (-) дану свою якість, знаком (+) – рівень, якого ви хотіли б досягти.

Психологічні якості Характеристики зовнішнього вигляду
1. Розум
2. Здібності
3. Характер
4. Авторитет
5. Привабливість
6. Впевненість в собі
7. Діловитість
1. Краса зовнішності
2. Повнота
3. Пропорційність статури
4. Симетричність тіла
5. Уміння одягатися
6. Гармонійність колірного поєднання
7. Відповідність стандартній фігурі
Метод Дембо - Рубінштейна (самооцінка)
Рис. 1. Лінії для самооцінки психологічних якостей (а) і характеристик зовнішнього вигляду (б)

Тепер висловимо кожну відповідь в балах. Потрібно лінійкою виміряти відстань в міліметрах від низу кожної лінії, умовно приймаючи його за «0», до позначки «+» і отримати кількість балів по бажаному рівню розвитку якості. Вимірявши відстань від низу до позначки «-» в мм – отримуємо бал самооцінки якості (1 мм дорівнює 1 балу). Результат внесемо в таблицю.

 Оцінювана група параметрів
I Психологічні якості II Характеристика зовнішності
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Бажаний рівень «+»
Реальний рівень «-»
Розбіжність між бажаним і реальним

Порахуємо показник розбіжності між бажаним рівнем (рівнем претензії) і самооцінкою. Для цього з показника першого рядка віднімемо показники другого в кожному стовпці таблиці. Якщо рівень домагання більше рівня самооцінки число буде позитивним і навпаки. Тепер визначимо середню арифметичну величину розбіжності між рівнем претензії і самооцінкою реального рівня окремо для групи психологічних якостей і для групи якостей зовнішності. Для цього підсумовуємо всі сім показників психологічних якостей, не забуваючи про алгебраїчні знаки «-» і «+», тобто щоб додати від’ємне число до позитивного – це значить відняти його абсолютне значення.

Рівень домагань за окремою шкалою і середній показник по рівню домагання у молодих людей:
– низький – нижче 55 балів,
– середній – 55-74 бала,
– високий – 75-89 балів,
– дуже високий – від 90 до 100 балів.

З віком показники дещо зменшуються. Оптимальним вважається показник від 75 до 89 балів. Більш високе значення говорить про нереалістичне і некритичне ставлення до себе. Показник нижче 55 свідчить про занижений рівень домагання, тобто якщо ми мало на що претендуємо, то не багато і досягаємо.

Показники самооцінки коливаються: низький показник – нижче 45 балів, середній – від 45-59 балів, високий – від 60 до 74 балів, дуже високий – 75-100 балів.

Реалістична людина має показники в діапазоні від 45 до 74 балів. Показники нижче 45 говорять про дуже низьку самооцінку, що зазвичай пов’язано із зайвою критичністю. Зіставивши аналогічні середні показники психологічних якостей і характеристик зовнішності, ви отримаєте наочну картину зв’язку вашої загальної самооцінки та самооцінки вашої зовнішності. Найчастіше ці показники однієї висоти або потрапляють в сусідні інтервали.

Дуже високу самооцінку особистості часто мають люди з високою самооцінкою зовнішності. Низька самооцінка поєднується з критичним ставленням до своєї зовнішності. Бувають люди, що мають низьку самооцінку зовнішності і високо оцінюють свою особистість в цілому. Але низька загальна самооцінка дуже тісно пов’язана з незадоволеністю своїм зовнішнім виглядом. Його поліпшення піднімає загальну самооцінку.

Якщо приватні та середні показники позитивні, то це свідчить про наявність перспектив розвитку тої чи іншої якості. Нульовий показник може бути зрозумілий або як повна задоволеність станом речей, або як абсолютна невибагливість і байдужість до можливих змін. Отриманий негативний показник говорить про необхідність змін в бік зменшення або загальної самооцінки особистості, або самооцінки зовнішності. Людина без психологічних проблем має звичайно позитивний показник розбіжностей між рівнем бажаного, який перевищує 15-20 балів.

Визначивши рівень самооцінки своєї зовнішності, необхідно розібратися чи відповідає вона об’єктивній реальності. Класик світової психології Вільям Джемс запропонував формулу самоповаги людини, яка визначається співвідношенням наших життєвих досягнень (успіхів) з бажаним: самоповага = успіх / домагання.

Відповідно до формули Джемса відмова від нереальних домагань і максимальна успішність в реально досяжних завданнях – шлях до самоповаги.

Залишити відповідь